Dr. Behrooz Arman

www.b-arman.com

??? ????
?????? ???????
????? ??
????? ??
?? ????? ??
????? ????
???????
click

ABGIN PUBLISHING

??? ????????
?????? ??? ??????? ? ????? ??? ?????
???????-???????
???? 154

ABGIN PUBLISHING

???? ???? ???? ??????? ???? ????? ???

12 EURO

?????
???? ????? ??????
PDF
???? ????

پان اسلامیسم چنانکه طرفداران آن می خواهند وانمود کنند، اتحاد «خلق های شرق» در مبارزه با امپریالیسم نیست، بلکه یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی است که هدف آن تقویت محافل ارتجاعی-تئوکراتیک خلق های مسلمان بر ضد جنبش ضدفئودالی و حاکمیت عرفی، «بر ضد ترقی اجتماعی و دمکراسی» است.

 

خيزش 88

منتشر شد و به گونه پي دي اف در دسترس خوانندگان است